ADRESSE

Lokve d.o.o.
Homer 39
51316 Lokve
Hrvatska

KONTAKT

T: +385 51 508 300
F: +385 51 831 100
E: lokve@lokve.com

REGISTAR

Por.br. HR02142627571
OIB 02142627571
MBS 0803499
IBAN – HR8223600001101366285 Zagrebačka banka

Tvrtka upisana u Registar Trgovačkog suda u Rijeci, temeljni kapital 20.022.000,00 kuna uplaćen u cijelosti, član Uprave i direktor Mihelčić Franjo.