Naziv projekta: Energetskim uštedama do povećanja konkurentnosti poduzeća Lokve d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 13.080.067,50 kuna

EU sufinanciranje projekta: 6.449.164,80 kuna

Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2017. – prosinac 2020.

Opći cilj projekta: Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama RH, te tako omogućiti rast konkurentnosti

cjelokupnog gospodarskog sustava.

Specifični cilj projekta: Specifični cilj projekta je smanjiti potrošnju energije za 41,49% (u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta) u proizvodnom pogonu te povećati udio korištenja obnovljive energije sunca u bruto potrošnji energije za 611.557 kWh/god, te na taj način doprinijeti povećanju konkurentnosti društva Lokve d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu.

Kratki opis projekta: Smanjiti potrošnju energije za 41,49% (u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta) u proizvodnom pogonu te povećati udio korištenja OIE u bruto potrošnji energije za 611.557 kWh/god, te na taj način doprinijeti povećanju konkurentnosti Lokve d.o.o., kao i rastu učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama RH. Ciljna skupina projekta su djelatnici kojima će se poboljšati radni uvjeti jer će ostvarene uštede na energiji omogućiti Društvu nova ulaganja, partneri (dobavljači i kupci) te građani koji će u dugom roku imati čišći okoliš.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

– smanjiti potrošnju energije za 41,49% (u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta) u proizvodnom pogonu

– povećati udio korištenja OIE u bruto potrošnji energije za 611.557 kWh/god

Kontakt osoba: marko@lokve-prozori.hr

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi marko@lokve-prozori.hr, kontakt osoba Marko Mihelčić.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća LOKVE d.o.o.