PODACI O PROJEKTU

Korisnik: LOKVE d. o. o. proizvodnja i trgovina drvnim proizvodima, Homer 39, 51316 Lokve

Ukupna vrijednost projekta: 298.770,30 HRK      

Bespovratna sredstva: 155.360,55 HRK

Vrijeme provedbe: 08.03.2021. – 08.03.2022.

Opis projekta: Društvo će projektom certificirati 19 proizvoda (prozora) čime će se omogućiti njihov plasman na inozemno tržište. To će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje i izvoza što pozitivno utječe na rast i razvoj, odnosno povećanje konkurentnosti Društva. Cilj projekta je dokazom kvalitete energetske učinkovitosti proizvoda povećati prihode i konkurentnost Društva. Ciljane skupine korisnika su zaposlenici i kupci Društva, a pozitivni će se efekti reflektirati i na lokalnu zajednicu. Interes zaposlenika je zadržati radna mjesta i povećati osobni dohodak. Interes kupaca je kupiti kvalitetan proizvod jamčen certifikatom. Utjecaj na lokalnu zajednicu očituje se kroz održavanje radnih mjesta i prihode lokalnom proračunu kroz veće poreze.            

Ciljevi i rezultati projekta: Dugoročni cilj Društva je dugoročno održiv rast i konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu koji se zasniva na povećanju dodane vrijednosti proizvoda i poslovanja općenito. Ostvarenje dugoročnog cilja se zasniva na proizvodnji kvalitetnih, inovativnih, sigurnih i energetski učinkovitih prozora koji će u potpunosti zadovoljiti potrebe i zahtjeve kupaca, kao i unaprjeđenje učinkovitosti poslovanja Društva na svim razinama. Projekt će rezultirati povećanjem prihoda od izvoza za 31%, povećanjem prihoda od prodaje za 36% i bit će certificirano 19 proizvoda.

Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti: LOKVE d. o. o. proizvodnja i trgovina drvnim proizvodima podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, sva postojeća i buduća radna mjesta u Društvu su jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Kriteriji zapošljavanja Društva se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

Kontakt osoba: Franjo Mihelčić, franjo@lokve-prozori.hr, +385 51508300

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost LOKVE d. o. o. proizvodnja i trgovina drvnim proizvodima, Homer 39, 51316 Lokve