PODATKI O PROJEKTU

Uporabnik: LOKVE d. o. o. proizvodnja i trgovina drvnim proizvodima, Homer 39, 51316 Lokve

Skupna vrednost projekta: 298.770,30 HRK      

Znesek nepovratnih sredstev: 155.360,55 HRK

Čas izvedbe: 08.03.2021. – 08.03.2022.

Opis projekta: Podjetje bo s projektom certificiralo 19 izdelkov (oken), kar bo omogočilo njihovo ponudbo na tujem trgu. To bo pripomoglo k povečanju prihodkov od prodaje in izvoza, kar pozitivno vpliva na rast in razvoj, oziroma povečanje konkurenčnosti podjetja. Cilj projekta je povečati prihodke in konkurenčnost podjetja z dokazovanjem kakovosti energetske učinkovitosti izdelka. Ciljne skupine uporabnikov so zaposleni in kupci podjetja, pozitivni učinki pa se bodo odražali tudi v lokalni skupnosti. Interes zaposlenega je ohraniti delovno mesto in povečati osebne dohodke. V interesu kupca je nakup kakovostnega izdelka, katerega lastnosti so zagotovljene s certifikatom. Vpliv na lokalno skupnost se kaže v ohranjanju delovnih mest in večjih prihodkih v lokalni proračun zaradi večje mase pobranih davkov.

Cilji in rezultati projekta: Dolgoročni cilj družbe je dolgoročna vzdržna rast in konkurenčnost na domačem in tujih trgih, ki temelji na povečanju dodane vrednosti izdelkov in obsega poslovanja. Doseganje dolgoročnega cilja temelji na proizvodnji kakovostnih, inovativnih, varnih in energijsko učinkovitih oken, ki bodo v celoti zadovoljevala potrebe in zahteve kupcev, ter povečanju učinkovitosti poslovanja družbe na vseh ravneh. Zaradi projekta se bodo prihodki od izvoza povečali za 31 %, prihodki od prodaje za 36 %, certificiranih bo 19 izdelkov.

Spodbujanje enakosti in enakih možnosti: podjetje LOKVE d. o. o., podpira in spodbuja enakost spolov, enake možnosti in nediskriminacijo v vseh pogledih ter dostopnost za osebe z oviranostmi. V tem smislu so vsa obstoječa in prihodnja delovna mesta v družbi v enaki meri namenjena vsem, ne glede na njihov spol, pripadnost manjšini ter tako zdravim kot invalidnim osebam, ki so sposobne opravljati naloge v okviru posameznega delovnega mesta. Kriteriji zaposlovanja v podjetju so povezani predvsem s strokovnostjo, usposobljenostjo in željo po učenju.

Kontaktna oseba: Franjo Mihelčić, franjo@lokve-prozori.hr, +385 51508300

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

SKUPAJ DO SREDSTEV EU

www.strukturnifondovi.hr

Vsebina te objave je izključna odgovornost podjetja LOKVE d.o.o., proizvodnja i trgovina drvnim proizvodnja, Homer 39, 51316 Lokve