Društvo Lokve d.o.o. uspješno je sudjelovalo na natječaju „Zajedno do fondova EU“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru natječaja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama uz pomoć EU fondova“. 

Društvo Lokve d.o.o. prijavilo se na navedeni natječaj sa projektom „Energetskim uštedama do povećanja konkurentnosti poduzeća Lokve d.o.o.“ te je nakon uspješne kandidature dobilo bespovratnu potporu u iznosu od 6.449.164 kune, sa time da je ukupna vrijednost projekta 13.080.067 kuna. 

Sa provedbom projekta društvo je započelo u studenom 2017.g. U sklopu projekta do sada je realizirana zamjena cjelokupne rasvjete u proizvodnom pogonu i to ekološkim, kvalitetnijim rasvjetnim tijelima (tzv. LED rasvjetom), zatim fotonaponska elektrana kojom će se smanjiti troškovi za energiju, ali i emisija CO2 u atmosferu. Trenutačno je to najveća fotonaponska elektrana u Primorsko-goranskoj županiji, čija je snaga 625 kW, a sastavljena je od 1900 panela koji prikupljaju energiju. Kao treći dio projekta koji je još u provedbi, zamjena je postojećeg stroja sa novim, produktivnijim, ekološki prihvatljivijim, modernim CNC strojem.

Ovim projektom i aktivnostima tvrtka potvrđuje svoju misiju i poslovnu strategiju ka ekološkoj proizvodnji, zaštiti prirode i okoliša, korištenju obnovljivih izvora energije, čime svakako pridonosi povećanju konkurentnosti kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu.